NO TO PTB

Kung ikaw ay isang fresh graduate at naghahanap ng trabaho, napakahalaga ng medical status mo dahil ito ang pinaka magdidikta kung physically fit ka sa trabaho, nariyan na kukunan ka ng stool at urine analysis, may dental at physical examination din at isa sa pinaka mahalaga ang Chest X-Ray result. Kailangan na Clear ang resulta… Read More NO TO PTB